Enter your keyword

Hotelska Vrata

Hotelska vrata su potpuno drvena, i izrađena od specijalnih materijala namenjenih visokoj otpornosti od požara sa oznakom T30, kao i posebnoj zvučnoj izolalciji od 30 50 dBL (decibela), a u skladu sa vašim potrebama. Obostrano furnirana i finalno obrađena po najsloženijim zahtevima. Ovim sistemom dobijate vrata vrhunskog kvaliteta i dizajna izrađena po svim zahtevima savremenog hotelijerstva i Evropskih normi za bezbednost.
Hotelska Vrata - Renie 002 Hotelska Vrata - Renie 003
Sistem otvaranja vrata može biti sa karticom, beskontaktni ili klasični (klasično otvaranje brave ključem). Kartični sistem otvaranja vrata može biti zaseban ili softverski povezan u sistemu celog hotela.
Kartični sistem otvaranja vrata,funkcioniše po principu postavljanja kartice u elektronsku bravu, nakon čega se brava otključava.
Beskontaktni sistem uz pomoć kartice, funkcioniše po principu postaljanja kartice nedaleko od automat brave, koja daljinski registruje karticu te se brava otvara.
Paleta od velikog broja prirodnih furnira arhitektama predstavlja pravi izazov.
Štokovi za vrata izrađuju se u nekoliko modela dok se opšavne lajsne proizvode prema želji naručioca. Visok kvalitet izrade, dizajn, funkcionalnost i tehničke karakteristike, daju vašem hotelu toplinu i lepotu.
Završna obrada se vrši lakom visokootpornim na požar, a koristimo samo one najkvalitetnije od renomiranih proizvođača. Za sva naša hotelska vrata posedujem IMS atest .
Dizajn prilagođavamo vama i vašim potrebama, tako da ukoliko se opredelite za vrata koja nismo predstavili u hotelskim modelima, a ukoliko izaberete neki od modela iz drugih naših ponuda ili ukoliko imate specifične zahteve što se dizajna tiče, svakako nam se obratite, i izradićemo ih u skladu sa savremenim zahtevima i standardima hotelijerstva.

EnglishGermanSerbia