Enter your keyword

Bolnička Vrata

Bolnička vrata sa običnim otvaranjem (jednokrilna i dvokrilna)
Vrata sa običnim sistemom otvaranja možemo izraditi u jednokrilnoj ili dvokrilnoj verziji u zavisnosti od potreba u bolnici.

Bolnička klizna vrata (jednokrilna i dvokrilna)
Vrata specijalnih namena predviđena da se brzo i lako otvaraju i zatvaraju, pogotovo u slučajevima hitnih intervencija.

Bolnička automatska vrata
Automati za asimetrično zatvaranje vrata, po zahtevu projektanta. Mogu biti i automati na senzore, za automatsko otvaranje i zatvaranje vrata. Ulaz i izlaz regulisani preko volumetrijskog senzora, unutar i van prostorije, pored vrata (VMRF), ugrađena foto ćelija na snop.

EnglishGermanSerbia